top of page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2567

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง บริษัท เอ็ม ทัช (ประเทศไทย) (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") และผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ซึ่งบริษัท เป็นผู้ให้บริการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้
ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และพื่อการใช้บริการของบริษัท บริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เช่น อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออื่นๆ เพื่อวัตถุประส่งในการสร้างบัญชีและการยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี
1.2 ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าใช้งาน
เมื่อมีการเข้าใช้บริการ บริษัทจะขอจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อการเข้าใช้บริการโดยอัตโนมัติเช่น ยี่ห้อ รุ่น ระบบปฏิบัติการ และอาจมีการใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อส่งไปยังเวบบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ และบริษัท จะเก็บบันทึกรายละเอียดการเข้าใช้งานของผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้ และบริษัท

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็น ของบริการ ของบริษัทและบริษัทคู่ค้าเท่านั้น

3.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

3.1 บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โดยสัญญาว่าจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของบริษัท
3.2 บริษัท จะใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ทั้งหมด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกปกป้องและจัดการอย่างเหมาะสม ตามที่กฎหมายกำหนด
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ จะเป็นไปเพื่อการใช้งานบริการเท่านั้น ยกเว้นแต่ถูกร้องขอหรือบังคับโดยกฎหมาย
3.4 บริษัท พร้อมจะรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

4. การลบข้อมูลผู้ใช้

4.1 ทำการ Login เข้าสู่ระบบและเปิดแท็บ “โปรไฟล์”
4.2 กดปุ่ม settings (รูปเฟือง)

IMG_0361.jpg

4.3 เลือกหัวข้อ “ลบบัญชีผู้ใช้”

IMG_0362.jpg

4.4 ตรวจสอบเงื่อนไข และทำการยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน

IMG_0363.jpg

4.5 กด "ลบบัญชีของฉัน" เพื่อยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง

IMG_0364.jpg

หลังจากการยืนยันเสร็จสมบูรณ์ บัญชีผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย สินค้าและบริการทั้งหมดของท่านจะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวรโดยไม่สามารถเรียกคืนได้

bottom of page